COVID-19 richtlijn

Met de nieuwe lockdown die gisteren is ingesteld door het kabinet betekent het dat vanaf woensdag ook onze zorg anders gaat verlopen tot in ieder geval 19-01-2021. Wij hanteren hierin de Richtlijn GGZ en Corona (1. Inleiding – GGZ en corona (richtlijn) | GGZ Standaarden). Wij als vrijgevestigde meermanspraktijk binnen de basis-GGZ vallen onder deze richtlijn. In principe zetten wij de zorg bij ons op locatie voort, tenzij u zelf hier op tegen bent. De optie tot beeldbeelden is uw goed recht. Wel zullen we bij kinderen en jongeren in overleg gaan betreffende de behandelintensiteit wanneer er mogelijk onvoldoende behandelaffectiviteit is via beeldbellen. Zorg bij ons op locatie kan wel volgens de reguliere intensiteit, maar kent een aantal richtlijnen bovenop de bestaande richtlijnen, zijnde:

 • Indien de cliënt van middelbare-schoolleeftijd is of ouder zal de behandeling of diagnostiek achter een plexiglas-scherm plaatsvinden in de behandelruimte;
 • De wachtkamer kunnen we onvoldoende in deze tijden waarborgen, daar er ook geen controle is vanuit de secretaresse. De wachtruimte is nu verplaatst buiten op onze parkeerplaats. Hier wordt de cliënt opgehaald en weer teruggebracht;
 • Parkeerbeleid wordt vanwege het bovenstaande punt aangepast naar enkel parkeren voor medewerkers, om zo voldoende ruimte te geven aan wachtende cliënten;
 • Telefonisch zijn wij enkel op de ochtend beschikbaar van 9:00 tot 12:00; bij gerichte vragen graag de behandelaar rechtstreeks mailen.

Wij hanteren de komende periode de volgende richtlijnen om de zorg zo goed mogelijk binnen de gestelde regels vanuit het RIVM te kunnen waarborgen:

 • De behandeling vindt in overleg plaats face-to-face danwel via beeldbellen; het beeldbellen gebeurd in principe met Therapieland, wat aan de AVG-wetgeving voldoet.
 • Face-to-face is alleen mogelijk wanneer cliënt en therapeut klachtenvrij zijn; elke vorm van hoesten en niezen wordt niet getolereerd en er zal dan worden overgaan naar een beeldbelafspraak.
 • Bij diagnostiekafspraken kan het zijn dat u wordt gevraagd uw handen te reinigen voordat u materiaal aanraakt. Hetzelfde geldt voor kinderen die behandeling met spelelementen volgen.
 • In de wachtkamer mag er plaats worden genomen op de banken. Per huishouden 1 bank.
 • Wanneer de banken bezet zijn wordt u geacht even buiten te wachten. In de gang is te weinig ruimte voor staand wachten, want dan kan er niemand meer langslopen en 1,5 meter afstand houden.
 • Het is niet de bedoeling dat er meerdere kinderen uit hetzelfde gezin meekomen naar de afspraak en wachten in de wachtkamer; wij streven naar zo min mogelijk mensen in het gebouw.
 • Het liefst willen we dat ouders ook de therapietijd van hun kind ergens anders doorbrengen dan in onze wachtkamer om zo het aantal mensen in ons gebouw te minderen.
 • Het kan zijn dat één van de medewerkers u aanspreekt op de bovenstaande richtlijnen, graag hopen wij op uw medewerking hierin.
 • Mocht u vragen hebben over ons beleid, neemt u dan contact op met uw behandelaar.