COVID-19 richtlijn

Wij hanteren de komende periode de volgende richtlijnen om de zorg zo goed mogelijk binnen de gestelde regels vanuit het RIVM te kunnen waarborgen:

  • De behandeling vindt in overleg plaats face-to-face danwel via beeldbellen; het beeldbellen gebeurd in principe met Therapieland, wat aan de AVG-wetgeving voldoet.
  • Face-to-face is alleen mogelijk wanneer cliënt en therapeut klachtenvrij zijn; elke vorm van hoesten en niezen wordt niet getolereerd en er zal dan worden overgaan naar een beeldbelafspraak.
  • Bij diagnostiekafspraken kan het zijn dat u wordt gevraagd uw handen te reinigen voordat u materiaal aanraakt. Hetzelfde geldt voor kinderen die behandeling met spelelementen volgen.
  • In de wachtkamer mag er plaats worden genomen op de banken. Per huishouden 1 bank.
  • Wanneer de banken bezet zijn wordt u geacht even buiten te wachten. In de gang is te weinig ruimte voor staand wachten, want dan kan er niemand meer langslopen en 1,5 meter afstand houden.
  • Het is niet de bedoeling dat er meerdere kinderen uit hetzelfde gezin meekomen naar de afspraak en wachten in de wachtkamer; wij streven naar zo min mogelijk mensen in het gebouw.
  • Het liefst willen we dat ouders ook de therapietijd van hun kind ergens anders doorbrengen dan in onze wachtkamer om zo het aantal mensen in ons gebouw te minderen.
  • Het kan zijn dat één van de medewerkers u aanspreekt op de bovenstaande richtlijnen, graag hopen wij op uw medewerking hierin.
  • Mocht u vragen hebben over ons beleid, neemt u dan contact op met uw behandelaar.