ADD

De afkorting ADD staat voor Attention Deficit Disorder. Dit houdt in dat het lastig is om informatie te verwerken en aandacht te richten. Wie hier last van heeft ervaart een soort chaos in zijn hoofd van alle binnenkomende informatie, terwijl het opruimen ervan veel tijd en moeite kost en soms zelf onmogelijk lijkt. Alle informatie lijkt op dezelfde sterkte binnen te komen, er is geen natuurlijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Vervolgens is het lastig om keuzes te maken tussen wel of niet onthouden en zo ja, hoe het dan onthouden zou moeten worden. ADD maakt dat iemand vergeetachtig is, maar soms relatief onbelangrijke zaken exact kan reproduceren.

Dagdromers
Mensen met ADD worden vaak onderschat. Veelal zijn ze behoorlijk intelligent, maar kunnen ze dit niet echt laten zien. Het zijn dagdromertjes, die zich helemaal kunnen verliezen in eigen fantasie, maar die vaak ook blijven steken bij een bepaald stukje informatie om pas veel later met opmerkingen en antwoorden te komen die op dat moment al niet meer relevant lijken te zijn. De rest is immers verder gegaan en houdt zich al weer met heel iets anders bezig.

Gebrek aan aandacht
Het tempo van een ADD’er ligt over het algemeen heel laag. Hij/zij heeft moeite om de aandacht bij het onderwerp of de taak te houden, raakt gemakkelijk verstrikt in een dagdroom, maar maakt ook heel moeilijk keuzes tussen alle verschillende vormen van informatie. Soms, bij vlagen kan er echter een zeer hoog tempo van denken zijn. Er is door een natuurlijke interesse een bepaalde focus opgetreden, waardoor zeer helder en diepgaand gedacht en dito gereageerd wordt.

Onzeker over zelf
Door de veelheid van informatie die verwerkt wordt, vermengd met eigen dromen en ideeën kan iemand met ADD heel origineel en creatief reageren. Gedachtesprongen zijn vaak lastig te volgen en uitleg kan zeer onvolledig zijn. Zelf is iemand met ADD vaak onzeker over eigen mogelijkheden en geneigd om bij kritiek aan te nemen dat anderen het beter zullen kunnen en weten.

Overzichtstekort
Gebrek aan overzicht maakt het lastig om een gevoel ontwikkeld te hebben van veiligheid en geborgenheid. De dingen overkomen iemand met ADD vaak zomaar, zonder dat dit voorzien was. Het gevolg is dat iemand zich wat afzijdig houdt, graag op de achtergrond blijft, maar ook wel eenzaam wordt en zich verstoten voelt. Het afwezige, springerige karakter van gesprek voeren en de moeite die er is om aandacht op het gesprek te blijven richten maakt dat contact leggen niet zo soepel loopt. Daarbij maakt onzekerheid het lastig om met kritiek om te gaan en wordt een simpele opmerking gemakkelijk ervaren als kritiek, waartegen een ADD’er zich zal verweren.