ASS

Kinderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) hebben moeite met het leggen van contact. Iemand met ASS heeft een aantal typische kenmerken:
 • Een zeer egocentrische houding;
 • Taalgebruik letterlijk opvatten;
 • Weinig gevoel voor tijd;
 • Sociale situaties niet begrijpen en niet overzien;
 • Frustratie uiten door te schelden;
 • Dwangmatig spelen van computerspelletjes en/of tekenfilms kijken.
ASS en sociaal contact
Kinderen met ASS missen de natuurlijke gelaagdheid binnen hun persoonlijkheid. Hierdoor kunnen ze onvoldoende onderscheid maken tussen de intensiteit waarmee contacten worden beleefd. Zo wordt ieder contact potentieel  kwetsend en is zelfreflectie vrijwel onmogelijk. Kritiek doet als het ware pijn. Leren door middel van ervaring wordt zo bemoeilijkt en oorzaak gevolg relaties worden nauwelijks gelegd.

Opvoedkundige tips voor ASS
Regelmaat zorgt er voor dat een kind met PDD NOS kan voorspellen wat er gaat gebeuren.
 • IJkpunten op de dag;
 • Volgorde van handelen benadrukken;
 • Abrupte veranderingen vermijden.
Visuele informatie wordt beter verwerkt dan auditieve informatie.
 • Dagkalender;
 • Bordgebruik;
 • Stencils.
Gevoelens en gebaren worden niet geduid binnen de communicatie.
 • Zorg voor weloverwogen en rustig taalgebruik;
 • Vermijd heftige emotie (boosheid lucht misschien op, maar helpt niet);
 • Vat een complete boodschap in taal, ga niet uit van ondersteuning door middel van gebaren.
Overzicht geeft een gevoel van veiligheid.
 • In de klas graag een plaats waar men overzicht heeft;
 • Eigen plaatsje aan de rand van een schoolplein;
 • Keeper, tikker of scheidsrechter tijdens spel;
 • Vooraan of achteraan een rij lopen.
Uitleg over gedrag helpt niet, wel terug grijpen op regelmaat of gezag.
 • Kort aangeven wat wel en niet, waarom doet er niet toe;
 • Maak duidelijk WIE zaken bepaalt;
 • Blijf vasthouden aan eens gestelde grenzen, onderhandel zo min mogelijk.
Een ASS kind is eerlijk en maakt geen grapjes.
 • Ga uit van onvermogen. Niet van onwil of brutaliteit;
 • Strategisch liegen kan dit kind niet, wel situaties ontkennen;
 • Confronteren en uitpraten helpt niet, wel situaties voorkomen.