McDD

McDD staat voor Multiple Complex Developmental Disorder. Hoewel deze stoornis enigszins lijkt op ASS, gaat het hier om een apart geclassificeerde ontwikkelingsstoornis. De kern van deze stoornis wordt gevormd door een informatieverwerkingsprobleem waarbij kenmerken gezien worden van autisme, maar ook van angst-stoornissen en mogelijk gelijkenis met schizofrenie.

Symptomen van McDD
Symptomen kunnen verdeeld worden in drie groepen:
  1. Stoornissen in de regulatie van affecten, vooral angst en woede;
  2. Stoornissen in gevoeligheid voor sociale signalen en sociaal gedrag;
  3. Stoornissen in het denken, achterdocht, magisch denken.
Kinderen met McDD hebben last van stemmings-wisselingen, driftbuien, woedeaanvallen, waarbij ze niet aangestuurd kunnen worden. Ze blijven hangen in kleinigheden of eigen gewoontes en stappen daar niet overheen. Angsten zijn vaak vreemd en oninvoelbaar. Gedrag schiet ook door, frustratie wordt pure woede, angst wordt paniek.

Sociaal contact met McDD
Sociale contacten worden vermeden of grenzeloos terwijl het kind voldoende sociaal vaardig is. Vriendschappen zijn niet blijvend, contact is oppervlakkig en vluchtig. Contacten met volwas-senen zijn vaak claimend, vooral naar ouders toe. Er is sprake van een haat-lieferelatie, de relatie is intens maar wordt vaak negatief gekleurd. Complimenten leiden tot negatief gedrag, gezelligheid duurt nooit lang. Invoelend vermogen heeft dit kind niet, het gaat uit van een eigen beleving. Gevoelens en gedachten van anderen worden niet begrepen of aangevoeld.

Fantasie en werkelijkheid
Fantasie en werkelijkheid lopen door elkaar, er treedt gemakkelijk verwarring op. Magische denken, vreemde oninvoelbare ideeën en grootheidswanen kleuren de belevingswereld van dit kind. Achterdocht speelt dan ook een belangrijke rol.