Kinderen en Overgewicht

Ieder kind heeft op enig moment wel eens wat moeite met eten. Sommige kleine kinderen lijken niets te lusten, eten weinig, zijn heel traag met eten. Anderen eten juist snel en schrokkerig, lijken altijd honger te hebben en neigen tot te veel eten. Dit zijn echter zaken die zich uiteindelijk vaak laten reguleren tot een normaal eetpatroon.

Overgewicht bij kinderen
Zorg binnen onze maatschappij zijn vooral onze vrij jonge kinderen met overgewicht. Blijkbaar sluipt er een voedingspatroon in waar wij als volwassenen ook mee kampen. Te veel, te vet, te zoet voedsel waardoor een belangrijk aantal kinderen duidelijk te dik is. Net als bij volwassenen zal gebrek aan beweging hier ook een rol spelen.

Beweging en hobby’s
Kinderen binnen deze maatschappij hebben het druk, houden er een gevuld hobby schema op na, maar of dat altijd tot een gezonde dosis beweging leidt is de vraag. Veel kinderen worden gehaald en gebracht en drukke schema’s maken dat ouders hiervoor vaak de auto gebruiken. Sport kan de nodige activiteit bieden, maar vooral een wat steviger kind benut deze activiteit soms mondjesmaat. Hier speelt soms faalangst ook een rol. Een kind dat weet dat het niet zo handig is en weet dat het wat dikker is houdt zich gemakkelijk schuil en komt niet daadwerkelijk tot activiteit.

Voeding en beginnend overgewicht
Iets lekkers is snel gepakt en het houdt kinderen letterlijk zoet. Als ouders moe zijn is ja een veel gemakkelijker antwoord dan nee. Er volgt de rust die je nodig had en niet de vermoeiende discussie die je niet wenst. Smaak wordt in de loop van het leven gevormd, zoete smaak dus ook. Een kind went aan veel zoet en vindt andere dingen minder lekker. Honger is een natuurlijk gegeven als een kind aangeeft dat het hongerig is dan mag het eten. Toch went een kind aan bepaalde hoeveelheden voedsel, zodat ook op jonge leeftijd gewend kan worden aan te veel eten. Ook van gezond en verantwoord eten kun je te veel krijgen.

Te veel vet
Ook kinderen kunnen te veel vet binnenkrijgen met hun voeding. Regelmatig zaken als saus, mayonaise toevoegen verhoogt het vetgehalte van een maaltijd. Ook alle voorverpakte of afgehaalde maaltijden kunnen in dit opzicht minder gezond zijn. Matiging is hier het advies en dat is wat lastiger als men het eigenlijk druk heeft.

Overgewicht tegengaan
Natuurlijk is het anderzijds belangrijk om als kind regelmatig iets lekkers te krijgen. Al te veel nadruk op gewicht, overgewicht en een totaal snoepverbod kunnen hele ongunstige gevolgen hebben. Een natuurlijk proces binnen het gezin van voldoende verantwoord eten en voldoende beweging, met daarbij voldoende tijd en energie om consequent op te voeden zijn, ook wat overgewicht betreft, belangrijke voorspellers voor later.

Anorexia en Boulimia
Kinderen die al op jonge leeftijd te zeer bezig zijn met hun gewicht, met mogelijk overgewicht, calorieën tellen etc. stimuleren wellicht een ontwikkeling in de richting van anorexia. Hiermee dient dus zeer voorzichtig te worden omgegaan. Anorexia (vermagerzucht) en Boulimia (vraatzucht) zijn eetstoornissen die vanaf de pubertijd voor kunnen komen. Deze nare en hardnekkige ziektepatronen behoeven zeker deskundige behandeling. Ook bij twijfel dient men deze problematiek aan een deskundige voor te leggen.