Zindelijkheid

Rond het tweede jaar worden de meeste kinderen zindelijk. Eerst gaan de luiers overdag uit, en enige tijd later lukt het ook om ’s nachts droog te blijven. Met ontlasting op het toilet doen hebben veel kleintjes in het begin moeite. Ze lijken dit liever in hun veilige luier te produceren en zijn hier soms zo duidelijk in dat ze om een luier vragen als zich ontlasting aandient. Andere kinderen bewaren mede daarom hun ontlasting tot ’s nachts of vroeg in de ochtend, als ze een luier aan hebben. Op enig moment verdwijnt dit probleem vanzelf, zindelijkheid verloopt doorgaans probleemloos, mits men ieder kind hierin een eigen tempo gunt.

Bedplassen
Vooral bedplassen kan een probleem vormen. Het komt meer bij jongetjes voor dan bij meisjes en tot aan de kleuterleeftijd behoort dit fenomeen eigenlijk nog binnen de normale ontwikkeling. Aanleg speelt in veel gevallen een rol, het ene kind moet gewoon vaker plassen dan het andere en wakker worden om te plassen kost de één veel meer moeite dan de ander. Training met onder meer een plaswekker levert in dit geval een goed resultaat op.

Opvoedkundige tips voor zindelijkheid
Onverstandig is het om:
  • Heel boos te reageren op een nat bed;
  • Het kind te kleineren, baby gedrag te verwijten;
  • Slapend op te nemen en te laten plassen.
Verstandig is het om:
  • Het probleem samen te bespreken en tot trainingsafspraken te komen;
  • Kind opnemen, wakker maken en dan laten plassen;
  • Drinken in de avond te beperken;
  • Als leeftijd dit toelaat zelf bed laten verschonen;
  • Niet te veel aandacht aan schenken, niet positief en niet negatief.
Bedplassen door spanningsklachten
Nare gebeurtenissen kunnen er voor zorgen dat een kind overdag of ’s nachts niet meer zindelijk is. Bedplassen heeft dan te maken met spanningsklachten. Deze klachten dienen onderkend te worden en middels gepaste hulpverlening dient behandeling van deze klachten plaats te vinden. Trainingen kunnen slechts succesvol zijn als er geen sprake is van onderliggende problematiek.

Broekpoepen
Broekpoepen is in dit verband een naar en hardnekkig probleem dat zelden teruggevoerd kan worden op gewone zindelijkheidsproblematiek of lichamelijke oorzaken. Kinderen die hier last van hebben worstelen doorgaans met andere problematiek, waarbij spanningen, zich in het nauw gedreven voelen, overvraagd worden een rol kunnen spelen. Professionele hulp is zeker noodzakelijk. Het helpt niet en is ook onverstandig om het kind extreem te straffen (koude douche e.d.), buiten te sluiten of om te verwachten dat alles vanzelf over gaat.

Hulp bij zindelijkheid
Ouders schamen zich vaak over dit onderwerp, het is moeilijk om er over te praten. Toch is schaamte niet nodig, het komt heel regelmatig voor en is te verhelpen. Ook hier kunnen kinderen, mits ze oud genoeg zijn zelf zorgen voor uitspoelen en opruimen en ze kunnen zichzelf even wassen. Als medisch probleem speelt soms verstopping een rol. Dit probleem is langs medische weg te verhelpen, maar als verstopping regelmatig voorkomt is er vaak ook sprake van psychische oorzaken die de grondslag vormen voor de verstoppings- problematiek.