Mediation

€150

per 60 min

Wat is mediation?
Met mediation lost u samen met de andere partij uw kwestie of conflict op met ondersteuning van een onafhankelijke MFN Register mediator. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf.
De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de opties en mogelijke oplossing. Als deelnemer in de Mediation heeft U zelf een inspanningsverplichting. Hierdoor is de oplossing vaak beter en duurzamer dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De MFN Register mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Is mediation geschikt voor u?
Eigenlijk zijn veel uiteenlopende conflicten geschikt voor mediation, zowel particuliere als zakelijke conflicten. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsconflicten, echtscheiding, ouders en kinderen en andere familiezaken, burenruzies overheden en conflicten binnen of tussen bedrijven en organisaties. De overheid past ook steeds vaker mediation toe in conflicten met burgers (bijvoorbeeld bij het behandelen van bezwaarschriften).

Mediation is uitermate geschikt wanneer:
• U wilt de oplossing in eigen hand houden.
• U wilt of moet de relatie met de andere partij behouden (of goed afsluiten). Bijvoorbeeld omdat u blijft samenwerken of vanwege het contact met uw kinderen.
• U bent bereid om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden.
• U bent bereid een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen die u begeleidt.
• U zoekt een creatieve oplossing omdat een juridische beslissing voor u niet alles kan oplossen.
• Er zijn problemen in de communicatie met de ander, maar u wilt de kwestie wel graag opgelost hebben.
• Na doorverwijzing van de Rechtbank, Arbodiensten, Overheid en overige Ervaringsdeskundigen.

De voordelen van mediation zijn:
• Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure.
• Het is vaak goedkoper dan een juridische procedure (u schakelt maar één mediator in en de kosten kunt u delen).
• Omdat u samen een oplossing zoekt en kiest, zal deze beter bij u passen.
• Mediation heeft een informeel karakter.
• Er is deskundige begeleiding waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt; u heeft allebei inspraak.
• Er wordt gedacht in opties, mogelijkheden om te komen tot de gewenste gezamenlijke oplossingen. Dus u kijkt niet terug naar het verleden, maar juist naar de toekomst.
• Mediation is toekomstgericht en gemaakte afspraken zijn duurzamer.

Wanneer werkt mediation niet of minder goed?
• Eén van de partijen wil absoluut geen mediation.
• Er is geen volmacht om bepaalde beslissingen te nemen.
• De kwestie is al zo hoog opgelopen (escalatiegedrag) dat het niet meer mogelijk is om samen rond de tafel te zitten.
• Er is een rechterlijke uitspraak nodig (bijv. bij beslaglegging).