Vergoede zorg

Onze tarieven, die staan vermeld onder het kopje Onze Diensten, zijn alleen van toepassing als er sprake is van niet verzekerde zorg of diensten die u zelf betaalt. In geval van verwijzing door huisarts wordt tijdens het intakegesprek overlegd of u in aanmerking komt voor vergoeding via de gemeente of zorgverzekering. Per 1 januari 2014 is de Generalistische Basis GGZ ingevoerd. De Generalistische Basis GGZ komt in de plaats van wat voorheen ‘Eerstelijns Psychologische Zorg’ heette. Ook een deel van de zorg die tot 1 januari 2014 tot de specialistische GGZ (tweedelijns GGZ) hoorde, is per 1 januari 2014 onderdeel van de Generalistische Basis GGZ. De Generalistische Basis GGZ is gericht op de diagnose en kortdurende, generalistische behandeling van mensen met niet complexe psychische aandoeningen.

Er wordt vanaf 1 januari 2014 niet meer door middel van zittingen/consulten gedeclareerd, maar er zijn nu 4 zorgproducten gekomen, namelijk Behandeling Kort, Behandeling Middel, Behandeling Intensief en Behandeling Chronisch. In tegenstelling tot de afgelopen jaren wordt de Generalistische Basis GGZ volledig vergoed uit de basisverzekering. Maar houdt wel rekening met het volgende: iedereen van 18 jaar en ouder met een basisverzekering heeft in 2014 een verplicht eigen risico van € 385,-. Dit betekent dat u de eerste € 385,- aan zorgkosten per jaar zelf betaalt. Tenzij u het eigen risico vrijwillig heeft verhoogd, dan betaalt u zelf nog meer. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar verloopt de zorg via de gemeente en is er geen sprake van een eigen risico.

Voor Generalistische Basis GGZ zorg is een verwijzing nodig van de huisarts of bedrijfsarts, waarbij sprake is van een zogenaamde DSM-benoemde stoornis. De huisarts zal u bij verwijzing een reden geven. In samenspraak met de psycholoog wordt vervolgens bekeken welk traject voor u passend zal zijn. De psycholoog zal deze informatie terug koppelen naar de huisarts. Ook zal aan het eind van het traject aan de huisarts een korte weerslag gegeven worden van het verloop van de behandeling.

Psychologische zorg, die geen deel uitmaakt van het verzekerde basispakket, zal zelf betaald moeten worden. Het kan zijn dat bij sommige verzekeraars vanuit de aanvullende pakketten toch nog een vergoeding mogelijk is als het aanpassingsstoornissen  (als iemand na een ingrijpende gebeurtenis of verandering (een stressvolle situatie) psychische klachten houdt die een normaal dagelijks functioneren thuis en op het werk verhinderen) en hulp bij werk- en relatieproblemen betreft. Kijk hiervoor goed uw eigen polis na!

Instituut Van der Stam biedt de volgende producten aan:
Basis GGZ Kort (BK)
Basis GGZ Middel (BM)
Basis GGZ Intensief (BI)
Niet Verzekerde Zorg (NVZ)

Wij zijn daarnaast aangesloten bij de volgende zorgverzekeraars:

Achmea DSW ONVZ
Aevitae Energiek OZF
Anderzorg FBTO PNOzorg
Avéro Achmea Hollandzorg Salland
Azivo Iak Volmacht Stad Holland
BeterDichtbij Interpolis Turiën&Co Assuradeuren
Caresco InTwente Univé
CZ IZA VGZ
De Amersfoortse Verzekeringen IZZ VvAA
de Friesland Menzis Zilveren Kruis
Delta Lloyd Nedasco Zorg en Zekerheid
Ditzo OHRA