Sanne Nijhoff

Als kind wilde ik altijd al iedereen om mij heen helpen, onderzoeken wat er met iemand aan de hand was en stond ik constant klaar voor anderen. Naarmate ik ouder werd, bleef deze behulpzaamheid en interesse voor het gedrag van andere mensen. Daarnaast raakte ik geïnteresseerd in de manier waarop kinderen zich ontwikkelen en de invloed van de omgeving hierop. Mijn passie voor het helpen van andere mensen en interesse in de ontwikkeling van kinderen hebben ervoor gezorgd dat ik voor de studie Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen heb gekozen. Na de bachelor Pedagogische Wetenschappen ben ik doorgestroomd naar de master Orthopedagogiek richting gedrags- en opvoedingsproblemen.Tijdens mijn studie heb ik de opgedane kennis in de praktijk gebracht middels meerdere stages en mijn bijbaan als persoonlijk begeleider. Mijn bijbaan en stages herinnerden mij er constant aan waarom ik ooit Pedagogische Wetenschappen was gaan studeren. Hoe mooi is het om samen met een kind of jongere ervoor te zorgen dat er groei komt in datgene wat nog lastig is, zodat het kind of de jongere uiteindelijk op eigen kracht weer verder kan. Hiervoor vind ik het belangrijk om ook te focussen op iemands krachten in plaats van enkel op iemands problemen. Daarnaast geloof ik dat een kind niet los van zijn/haar omgeving is te zien. Een kind ontwikkelt zich altijd in samenhang met zijn/haar omgeving. In samenwerking met een kind en zijn/haar leefomgeving ervoor zorgen dat een kind zich positief kan ontwikkelen is hetgeen waar ik voldoening uit haal.

Bij Instituut van der Stam voer ik diagnostisch onderzoek uit en geef ik behandeling aan kinderen en jongeren. Hierbij vind ik het contact met mijn cliënten belangrijk. Alleen in samenwerking met de cliënt kan ik de cliënt namelijk vaardigheden aanleren zodat de cliënt kan groeien. Daarnaast vind ik het belangrijk om het systeem van een kind te betrekken gedurende diagnostiek en behandeling. Een kind ontwikkelt zich namelijk nooit alleen.

Sanne Nijhoff
NVO Orthopedagoog

sanne@vdstam.nl (regulier) / s.nijhoff@zorgmail.nl (beveiligd)