Tessa Vijn

Eén van dingen die mij veel energie geeft is het voeren van betekenisvolle gesprekken. Ik vind het fijn om verschil te kunnen maken voor een ander. Tijdens mijn studie Toegepaste Psychologie heb ik geleerd hoe ik verschillende gesprekstechnieken kan toepassen om iemand simpelweg beter te leren kennen, maar ook om een probleem scherper te krijgen, een doel te behalen of om eigenaarschap te creëren. Na deze studie ben ik werkzaam geweest binnen het middelbaar onderwijs als coördinator huiswerkbegeleiding. Binnen deze baan heb ik ervaring opgedaan met leerproblematiek. Op zoek naar verdere verdieping, ben ik de pre-master en de master Orthopedagogiek gaan volgen. Tijdens mijn masterstudie ben ik werkzaam geweest als dyslexiebehandelaar.

In mijn rol als orthopedagoog binnen Instituut van der Stam ben ik altijd op zoek naar hoe een cliënt op dit moment, in deze situatie en in deze omstandigheden het beste geholpen kan worden. Ik ben een grote voorstander van samen, en vind het belangrijk systeemgericht te werken. Ik heb een groot hart voor kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Mijn doel is om daarbij zoveel mogelijk oplossingsgericht te werk te gaan.

Tessa Vijn
NVO Orthopedagoog

tessa@vdstam.nl (regulier) / tn.vijn@zorgmail.nl (beveiligd)