ADHD

Wat omvat AD(H)D?
ADHD is de Engelse afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands betekent dat een Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis.  De hersenen van mensen met ADHD reageren sneller op prikkels, bijvoorbeeld impulsen, stemmingen en gebeurtenissen. Deze komen allemaal even sterk binnen en roepen reacties op. Dit zorgt ervoor dat mensen met een vorm van ADHD vaak snel afgeleid zijn en het lastig vinden om ergens de aandacht bij te houden. Er kan ook sprake zijn van lichamelijke onrust, beweeglijkheid en impulsiviteit. Er zijn drie types ADHD. Bij het eerste type, oftewel het gecombineerde type, vinden mensen het lastig om zowel hun aandacht voor langere tijd vast te houden en er wordt druk en hyperactief gedrag waargenomen. Bij het tweede type is er geen sprake van hyperactiviteit en impulsiviteit, maar vinden mensen het vooral heel moeilijk om zich voor langere tijd te concentreren. Dit type ADHD wordt in de volksmond ook wel ADD genoemd. Bij het derde type kunnen mensen zich goed concentreren, maar laten ze vooral hyperactief en impulsief gedrag zien. Het hyperactieve en prikkelzoekende gedrag geeft hun juist de capaciteit tot aandacht richten en concentreren. Dit type heet ook wel ADHD-H.

Invloed op het dagelijks leven
ADHD kan op meerdere manieren tot uiting komen in het dagelijks leven, maar het meest opvallende kenmerk zijn problemen met aandacht en concentratie. Dit zorgt er bij mensen met een vorm van ADHD bijvoorbeeld voor dat het hen nauwelijks lukt om thuis, op school of tijdens het werk taakgericht te werken. Ze ervaren innerlijke onrust en voor sommige mensen met ADHD is het dan heel lastig om stil te blijven zitten. Er kan dan sprake zijn van onrustig gedrag, waarbij ze niet altijd nadenken voordat ze iets doen. Dit kan van invloed zijn op het sociale leven van mensen met ADHD, omdat hun gedrag ze in de problemen kan brengen en ze niet altijd aansluiting kunnen vinden met anderen. Op jonge leeftijd kan ook het aanleren van dagelijkse routines langzamer verlopen, aangezien kinderen met ADHD vaak vergeten wat ze moeten doen. Dit heeft niets te maken met onwil, maar met onmacht.

Wat kun je ermee?
Het is goed om te weten dat ADHD een stoornis is waarmee je wordt geboren. Het is dus niet te genezen, maar je kunt wel goed met jezelf leren omgaan, zowel de sterke kanten als de valkuilen. Hierbij is er behandeling mogelijk met als doel te leren omgaan met ADHD. Hierbij zal psycho-educatie altijd de eerste stap zijn. Dat betekent dat je eerst zult leren wat ADHD precies is en wat het voor jou betekent om hiermee te leven. Vervolgens wordt er gekeken naar wat er nodig is om te kunnen functioneren in de huidige maatschappij. Hier zal middels cognitieve gedragstherapie aan gewerkt worden. Soms is dit niet voldoende en is er medicatie nodig ter ondersteuning van de behandeling.

Voor meer informatie over diagnostiek-/behandelmogelijkheden kunt u kijken bij onze diensten