Klachtenregeling

Heeft u een klacht over een dienst of over een medewerker? We nemen dit heel serieus en gaan in dat geval samen om tafel zitten om uw klacht te bespreken en proberen tot een bevredigde oplossing voor beide partijen te komen. U kunt zich hiervoor melden bij mevrouw van der Stam (email gerien@vdstam.nl ). Als we er onverhoopt toch niet samen uitkomen dan maakt Instituut Van der Stam als lid van de LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten) gebruik van  klachten- en geschillenregeling in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), die per 1 januari 2017 van kracht is.

In dat geval kan de cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris te hebben, heeft de LVVP een pool van vier klachtenfunctionarissen aangesteld, waar cliënten van LVVP-leden een beroep op kunnen doen. Deze klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling. We zullen de nodige informatie hierover verstrekken.

De klachtenfunctonarissen zijn:

Elly Laanen
vermelding van de regio volgt binnenkort
e.laanen@lvvp.info (per 1-1-2017)
telefoonnummer wordt hier binnenkort bekendgemaakt

Marieke Gransbergen
vermelding van de regio volgt binnenkort
m.gransbergen@lvvp.info (per 1-1-2017)
telefoonnummer wordt hier binnenkort bekendgemaakt

Anneke Witte – van den Broek
vermelding van de regio volgt binnenkort
a.witte@lvvp.info (per 1-1-2017)
telefoonnummer wordt hier binnenkort bekendgemaakt

Lisanne Fedder
vermelding van de regio volgt binnenkort
l.fedder@lvvp.info (per 1-1-2017)
telefoonnummer wordt hier binnenkort bekendgemaakt