Klachtenregeling

Heeft u een klacht over een dienst of over een medewerker? We nemen dit heel serieus en gaan in dat geval samen om tafel zitten om uw klacht te bespreken en proberen tot een bevredigde oplossing voor beide partijen te komen. U kunt zich hiervoor melden bij Thijs van der Stam (email thijs@vdstam.nl ). Gerien van der Stam maakt als lid van de LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten) gebruik van  klachten- en geschillenregeling in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), die per 1 januari 2017 van kracht is.

Specifiek voor klachten over trajecten vanuit de jeugdzorg (cliënten jonger dan 18 jaar), kan er dan gebruik worden gemaakt van de volgende link dat leidt tot het aanmeldformulier klachten betreffende jeugdzorg vanuit de LVVP.

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-jongeren-18-jaar/

Indien er sprake is van een klacht vanuit een onderzoek uitgevoerd voor het NIFP, kunt u zich rechtstreeks melden bij het NIFP via de onderstaande link.

Klachtenregeling NIFP

Voor overige klachten kan de cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Klacht&Company, hetgeen geallieerd is aan de LVVP. De eerste stap hierin is het in kaart brengen van uw klacht, hetgeen u bij het volgende formulier kunt doen; instructies voor het invullen staan vermeld in het formulier.

Klachtenformulier LVVP – digitaal

De contactgegevens van Klacht&Company zijn:

Email: LVVP@klachtencompany.nl
Telefoon: 088-2341606
Aangetekende post: Postbus 3106, 2601 DC Delft