Emotieregulatieprobleem

Wat omvat emotieregulatie?
Ieder kind is weleens boos, verdrietig of bang. Het kan zijn dat deze emoties wat te veel worden en dat het kind niet goed meer weet hoe je hiermee om kunt gaan. Er is dan sprake van een emotieregulatieprobleem. Het reguleren van je gevoelens is dan lastig. Soms komt er dan bijvoorbeeld boosheid naar buiten, maar zit er eigenlijk verdriet van binnen. Het kan dan lastig zijn om de boosheid onder controle te krijgen, omdat er eigenlijk getroost moet worden. Het leren voelen van wat er eigenlijk aan de hand is en het uiten hiervan, is belangrijk. Als dat onvoldoende gebeurt, kan het zijn dat kinderen zichzelf bijvoorbeeld pijn gaan doen middels snijden. Dit noemen we ook wel automutilatie.

Invloed op het dagelijks leven
Als een kind iedere keer een vol hoofd heeft van alle gevoelens die er spelen, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat het leren lastiger gaat. Of dat het spelen met andere kinderen niet zo lekker loopt en er veel ruzie is. Ook kan het zijn dat het kind zich terugtrekt en veel op zijn kamer zit, of ineens last krijgt van heimwee. Gevoelens zitten het kind dan te veel in de weg en daardoor lukken bepaalde dingen in het dagelijks leven even minder goed.

Wat kun je ermee?
Het is belangrijk om met je kind te praten als je merkt dat zijn gedrag anders is. Het is dan belangrijk dat er niet zozeer ingegaan wordt op dat wat het kind in zijn gedrag laat zien aan bijvoorbeeld ruzie, maar vooral op de gevoelens die eronder liggen. Je kunt proberen om gevoelens voor het kind te benoemen en te vragen of dat het is waar het last van heeft. Deze gevoelens erkennen en er samen over praten, kan al een enorme opluchting zijn. Mocht het lastig zijn voor het kind om erover te praten, dan kan het ook helpen om samen uit te tekenen waar het kind tegenaan loopt en welke gevoelens daarbij horen. Mocht het voor het kind lastig blijven om om te gaan met zijn emoties, dan kan er ook altijd hulp gezocht worden. Samen met de behandelaar wordt er dan gekeken hoe de emotionele beleving wordt ervaren van binnen en hoe dit handiger kan worden geuit naar buiten.

Voor meer informatie over diagnostiek-/behandelmogelijkheden kunt u kijken bij onze diensten