Trauma

Wat omvat trauma?
Er wordt gesproken van een trauma wanneer iemand één of meerdere ingrijpende gebeurtenissen meemaakt die vervolgens niet goed verwerkt worden. Als gevolg hiervan kunnen herinneringen zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden zoals herbelevingen, flashbacks en nachtmerries. Wanneer deze klachten aan blijven houden wordt er meestal gesproken van een Posttraumatische-stressstoornis (PTSS). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een enkelvoudig trauma en een meervoudig of complex trauma. Bij een enkelvoudig trauma is er sprake van één ingrijpende gebeurtenis die is voorgevallen, zoals een ongeluk of een pestervaring. Bij een meervoudig of complex trauma zijn er meerdere keren of gedurende een langere periode ingrijpende gebeurtenissen voorgevallen, zoals herhaaldelijke mishandelingen of veelvuldige pesterijen. Zowel volwassenen als kinderen kunnen te maken krijgen met een trauma. Indien kinderen een ingrijpende gebeurtenis meemaken voordat ze kunnen praten, wordt er gesproken over een preverbaal trauma.

Invloed op het dagelijks leven
Voor mensen met een trauma kan de ingrijpende gebeurtenis aanvoelen als een onzichtbare wond. Het is niet zozeer te zien aan de buitenkant, maar mensen met een trauma ervaren vervelende gevoelens, zoals angst, verdriet, hulpeloosheid, schuld of boosheid. Ze ervaren hier in mindere mate controle over en voelen zich kwetsbaar. Dit kan resulteren in zowel lichamelijke klachten als psychische klachten. Tevens wordt opgemerkt dat mensen met een trauma geneigd zijn bepaalde gedachten en situaties te vermijden om confrontatie met de ingrijpende gebeurtenis te vermijden. Daarbij kunnen er zich ook andere problemen voordoen, zoals een laag zelfbeeld of een depressie. In het geval van kinderen wordt regelmatig gezien dat zij zich terugtrekken of willen vluchten van mensen of lastige situaties. Ook kunnen zij hyperactief gedrag vertonen om met de ervaren problemen of gevoelens om te gaan.

Wat kun je ermee?
Wij hebben als mensen een natuurlijk vermogen om nare ervaringen te verwerken. Echter, als dit onvoldoende van nature lijkt te gaan zijn er verschillende mogelijkheden om een trauma te behandelen. Hiervoor worden therapievormen gebruikt die gebaseerd zijn op cognitieve gedragstherapie. Een voorbeeld daarvan is ‘Eye Movement Desentization and Reprocessing’ (EMDR). Middels deze vorm van therapie wordt de traumatische herinnering stapsgewijs opgehaald onder begeleiding van de therapeut. Tegelijkertijd zorgt de therapeut voor afleiding, namelijk bewegingen die gevolgd moeten worden met de ogen en piepjes waar naar geluisterd moet worden. De combinatie van het ophalen van de herinnering en de afleidende oogbewegingen zorgen ervoor dat de herinnering minder emotioneel wordt opgeslagen in het geheugen. Bij jonge kinderen kan ook speltherapie ingezet worden bij het verwerken van het trauma, waarbij EMDR aanvullend kan worden overwogen.

Voor meer informatie over diagnostiek-/behandelmogelijkheden kunt u kijken bij onze diensten