Hoogbegaafd

Wat omvat Hoogbegaafdheid?
Hoogbegaafdheid omvat eigenlijk een voorlijke ontwikkeling om nagenoeg alle gebieden. Dit begint eerst met een hoogbegaafde intelligentie, zijnde een totale intelligentie boven de 130. Daarnaast is het kind of de jongere vaak snel in de ontwikkeling qua sociaal gedrag. Naast intelligentie wordt er een vergroot creatief denkvermogen gezien. Dit betekent niet altijd creatief bezig zijn als muziek maken of schilderen, maar het omvat informatie in een ander licht zien. Verder is er sprake van een grote motivatie tot leren, ook wel de leerhonger genoemd. Deze hoeft niet altijd aanwezig te zijn op school, maar vaak zijn hoogbegaafde kinderen in van alles en nog wat geïnteresseerd en willen van alles weten. Opvallend is de vaak zeer brede grenzeloze kijk op hun omgeving, waarbij het uitgangspunt wordt gevormd door “ Alles kan, niets is echt onmogelijk”. Je kunt altijd doorredeneren, verder denken. Al jong blijkt dat er geen absoluut einde bestaat, alles is inderdaad relatief.

Invloed op het dagelijks leven
Heel slim zijn, creatief denken, een leerhonger hebben en sociaal voorlopend zijn klinkt niet als een probleem. In de kern is het dat ook niet, maar eigenlijk alles wat té is in het leven heeft een potentie voor problemen ervaren. Zo ook bij té slim zijn. Er is vaak sprake van een disbalans tussen het hoogbegaafde kind en de omgeving. Het is soms lastig aan te sluiten bij de autonome behoeften van het hoogbegaafde kind, terwijl er ook nog steeds kaders moeten worden geboden passend bij de leeftijd. Soms kan het vele denken bij hoogbegaafde kinderen leiden tot doemdenken en hierdoor kan er sprake zijn van angstklachten en depressieve gevoelens. Ze kunnen dan al wel ver doorredeneren, maar het nog onvoldoende relativeren vanuit levenservaring. Ook kunnen niet alle kinderen hun potentie laten zien op school en kan er sprake zijn van onderpresteren. Dit zijn vaak kinderen die initieel goed meekwamen op school, maar rond groep vier of vijf komt er een scheefgroei.

Wat kun je ermee?
Wanneer een hoogbegaafd kind vastloopt in de ontwikkeling is het fijn om er iemand naast te hebben die meekijkt naar de behoeften van het kind of jongere. Het kan zijn in de vorm van opvoedondersteuning, dus samen kijken hoe wat de specifieke behoeften zijn in huis en hoe hier aan tegemoet kan worden gekomen. Voor het hoogbegaafde kind zelf kan een behandeling wenselijk zijn om de neveneffecten van de hoogbegaafdheid inzichtelijk te krijgen, maar ook om deze in te dammen. Leren omgaan met jezelf is hierin dan de focus.

Voor meer informatie over diagnostiek-/behandelmogelijkheden kunt u kijken bij onze diensten