Keurmerk Kortdurende Generalistische-GGZ

Via het onderstaande bestand presenteren wij ons certificaat Keurmerk Kortdurende Generalistische-GGZ. Hiermee hebben wij voldaan aan alle eisen en tonen wij onszelf bekwaam in het werkveld Kortdurende Generalistische-GGZ.


Cliëntbeloftes
Wij hebben het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ behaald. Wat betekent dat voor jou als cliënt? Wat mag je verwachten van een zorgverlener met het Keurmerk? Bekijk hieronder de beloftes van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ en lees er meer over.

Goed geïnformeerd
De website geeft je duidelijke informatie. Jouw zorgaanbieder heeft een website met duidelijke informatie. Zo kan je beoordelen of de zorgaanbieder bij jou past en je alvast voorbereiden op de behandeling.
De belofte van een Keurmerkdrager:
“Wij hebben een toegankelijke website waarop u alle actuele informatie vindt die nodig is om te beslissen of u bij ons behandeld kunt en wilt worden. Deze informatie helpt u ook om u goed voor te bereiden op de behandeling. Het gaat om informatie over onder meer bereikbaarheid, behandelaren, behandelmethoden, eHealth en cliëntervaringen. Uw behandeling start bij ons zo snel mogelijk.”

Samen beslissen
Jij hebt de regie over jouw eigen behandeling. Welke behandeling past bij jou? In welke vorm en door welke behandelaar? Wat jij belangrijk vindt en wilt bereiken staat centraal. Daar draag je zelf aan bij.
De belofte van een Keurmerkdrager:
“We zorgen samen dat goed duidelijk is waarom u hulp vraagt en wat u wilt bereiken. U krijgt informatie over de mogelijkheden avde invulling van het behandeltraject. Kan de behandeling (deels) online gedaan worden? En is een groepsbehandeling wellicht passend voor u? Uw behandelaar legt u duidelijk uit wat er van u wordt verwacht in de behandeling. Apps en eHealth-modules ondersteunen uw behandeling, zodat u zelf op elk moment verder kunt werken aan uw herstel.”

Zorg op maat
Je kunt zo snel mogelijk weer zelf verder. Je weet aan het begin al hoelang jouw behandeling ongeveer gaat duren. Jouw behandelaar zorgt dat de behandeling aansluit op jouw behoefte. Jullie houden samen in de gaten of de behandeling goed gaat.
De belofte van een Keurmerkdrager:
“We hebben vertrouwen in uw eigen kracht en willen ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk weer zelf verder kan. We bespreken met u hoelang de behandeling ongeveer gaat duren. We kijken regelmatig samen of u op de goede weg bent om uw doelen te halen. Zo zorgen we er samen voor dat de behandeling blijft aansluiten op uw behoefte en niet langer duurt dan nodig.” “We gebruiken methoden waarvan is bewezen dat ze effectief zijn. Onze behandelaren zijn daarnaast opgeleid om u de behandeling te bieden die bij ú past: maatwerk.”

Meten en leren
Jouw zorgaanbieder wil altijd leren en verbeteren. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Dat wil jouw zorgaanbieder graag weten. Daarom vraagt en luistert hij goed naar hoe jij de zorg ervaart. Hij kijkt ook naar andere gegevens.
De belofte van een Keurmerkdrager:
“Om u de best mogelijke zorg te kunnen blijven geven zijn we altijd aan het leren en verbeteren. We luisteren goed naar hoe u onze zorg ervaart en we verzamelen gegevens over bijvoorbeeld het effect en de duur van onze behandelingen. De inzichten die we hieruit halen, gebruiken we om uw behandeling en onze dienstverlening te verbeteren.” “Daarom vragen wij u af toe een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt bij de start van de behandeling, aan het einde en soms ook tussendoor. We kunnen niet beloven dat alles perfect zal gaan; we beloven wel at wanneer dat niet het geval is, we hiervan leren.”

Samen beter
Jouw zorgaanbieder deelt kennis met andere aanbieders. Verbeteren gaat het beste door te leren van elkaar. Dat weet jouw zorgaanbieder. Door kennis en ervaringen te delen helpt hij de mentale zorg in heel Nederland te verbeteren.
De belofte van een Keurmerkdrager:
“We delen onze expertise actief met andere zorgaanbieders binnen en rondom de GGZ. Zo kunnen anderen leren van onze kennis en ervaringen, en wij van hen. Samen werken we op die manier aan een betere mentale zorg in heel Nederland – voor u en voor anderen.”