Opstandig gedrag

Wat omvat ODD/CD?
Opstandig gedrag kan eventueel passend zijn bij de classificatie ODD/CD. ODD is de afkorting van een Oppositioneel-opstandige stoornis en CD staat voor Normoverschrijdende-gedragsstoornis. De symptomen van beide stoornis kunnen per persoon variëren. Ze omvatten dwars en opstandig gedrag, een boze en prikkelbare stemming, antisociaal gedrag en agressief gedrag. Het gedrag wordt gezien als dwars en opstandig wanneer een kind of adolescent zich verzet tegen de leiding door volwassenen of ruzie met hen zoekt. Bij een boze of prikkelbare stemming horen snel geërgerd zijn, vaak boos en ontevreden zijn en driftbuien. Gedrag is normoverschrijdend wanneer de fundamentele rechten van anderen mensen geweld wordt aangedaan, zoals bij vechten of stelen. Dit geldt ook wanneer bij de leeftijd horende sociale normen en regels worden overtreden, zoals bij liegen en spijbelen.

Invloed op het dagelijks leven
Door de gedragsproblemen van het kind of de adolescent ontstaat er vaak een negatieve cirkel. Er wordt negatief gereageerd op het kind, wat vervolgens weer negatief gedrag uitlokt waar opnieuw negatief op gereageerd wordt. Denk hierbij aan hard straffen. Hoe langer dit gaande is, hoe minder aandacht er zal zijn voor de positieve kanten van het kind of de jongere. Hiermee worden de negatieve gedachten die ze over zichzelf hebben ontwikkeld alleen maar versterkt. Ouders voelen zich vaak machteloos en kiezen de harde aanpak die niet het gewenste effect heeft. Op school is de kans op slechte prestaties groot, net als op verzuim en conflicten met leraren. Doordat deze jongeren juist zo’n behoefte hebben aan gezien worden op een positieve manier (de kenmerkende harde buitenkant versus de zachte binnenkant) zijn ze vatbaar voor verkeerde vriendschappen en meeloopgedrag.

Wat kun je ermee?
Er zijn verschillende mogelijkheden om ODD of CD te behandelen. Het is belangrijk dat die behandeling op verschillende fronten tegelijkertijd wordt ingezet: bij het kind zelf, bij ouders en op school. Over het algemeen wordt er eerst gestart met psycho-educatie, zodat iedereen weet wat ODD of CD inhoudt en wat de in standhoudende factoren zijn. Individuele therapie bestaat daarna uit cognitieve gedragstherapie waarin kinderen beter leren interpreteren en verwerken wat er om hen heen gebeurt en hoe ze overkomen op anderen. Ook leren ze hoe ze zich in bepaalde situaties kunnen gedragen. Ouders kunnen hulp krijgen bij het leren positief gedrag van hun kind te bevorderen en minder of niet te reageren op negatief gedrag. Verder kunnen ze leren hoe ze hun kind kunnen bestraffen en duidelijke grenzen kunnen stellen zonder hun kind af te wijzen.

Voor meer informatie over diagnostiek-/behandelmogelijkheden kunt u kijken bij onze diensten