Algemene voorwaarden

Binnen onze behandel- en diagnostiektrajecten zijn de volgende algemene voorwaarden van kracht, welke worden bevestigd vanuit de client middels het ondertekenen van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden
 1. Onderzoek omvat: afname van het onderzoek, nakijken, uitwerken, schriftelijke verslaglegging en mondelinge bespreking.
 2. Behandeling omvat: uitvoering van de afgesproken sessies, dossiervorming, ingezet benodigd materiaal, evaluatie met ouders, contact met instanties.
 3. Aan derden wordt geen mondelinge of schriftelijke informatie verschaft omtrent inhoud of uitkomst van onderzoek of behandeling zonder toestemming van de opdrachtgever.
  Wanneer een instantie aanvrager en opdrachtgever (facturant) is van het onderzoek of de behandeling, wordt van deze afspraak afgeweken; na bespreking van de uitkomst met de direct betrokkene zal ook aan de facturant een rapport van het onderzoek worden verstrekt.
 4. In geval van verwijzing wordt er na behandeling c.q. onderzoek terug gerapporteerd aan de betreffende verwijzer. Indien u dit niet wenst, dient u dit tijdig aan te geven bij de behandelaar.
 5. Indien de behandeling of onderzoek onder de vergoeding valt van de gemeente of zorgverzekering, dan wordt deze rechtstreeks gedeclareerd, u hoeft hiervoor niets te doen. Bij volwassenen geldt er een eigen risico, deze wordt door de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Mochten wij geen contract hebben met een zorgverzekeraar, dan betaalt u per pin aan het begin van elke afspraak. Vervolgens ontvangt u een factuur per maand welke u zelf kunt indienen. Afhankelijk van uw zorgverzekering ontvangt u een gedeelte van het bedrag terug, check hiervoor uw vergoeding op de website van de zorgverzekeraar.
 6. Aangaande onderzoek of behandeling zonder geldige verwijzing betaalt de cliënt per pin aan het begin van de afspraak. Indien gewenst ontvangt de cliënt een factuur achteraf voor eigen administratie, hiervoor kunt u een verzoek indienen bij de behandelaar.
 7. Afzeggen van een individuele begeleiding dient 24 uur voor aanvang van die behandeling te geschieden. Indien op een later tijdstip afgezegd wordt kan deze behandeling in rekening gebracht worden.
 8. In geval van onderzoek of begeleiding kan de medewerker een stagiaire laten meekijken en/of taken laten uitvoeren, indien niet gewenst kunt u dit aangeven.
 9. Als u niet tevreden bent kunt u een klacht bij ons indienen, dit kan telefonisch of via de mail. Wij zullen de klacht dan z.s.m. in behandeling nemen. Zie ook onze klachtenregeling op onze website: www.vdstam.nl