Missie & visie

Instituut van der Stam is een orthopedagogisch instituut binnen de basis-GGZ. Wij bieden onderzoek en behandeling voor kinderen, jongeren en hun ouders, evenals (jong)volwassenen. Hierbij hebben wij een holistische en systemische inslag in hoe wij de zorg benaderen: wij kijken naar de individu binnen de context van het gezin of de school en willen hierbij niet alleen zicht krijgen op de ervaren problemen, maar ook op iemands talenten. Op die manier zien we de persoon als geheel.


Binnen Instituut van der Stam hanteren we een aantal kernnormen en -waarden, zoals te zien is in de hiernaast weergegeven afbeelding. We pogen een klinische setting zo veel mogelijk te mijden en willen eigenlijk een natuurlijk verlengde zijn voor cliënten. Wij pogen open te communiceren en nemen cliënten graag mee in ons proces. Je zult merken dat wij een hoofdbehandelaar toewijzen aan een casus, welke continu meewerkt voor het waarborgen van de juiste zorg. Op deze manier heb je steeds overleg met dezelfde mensen en merk je dat je een proces met een persoon aangaat en niet met een heel bedrijf. Wij leveren zorg in dialoog met een cliënt(systeem). Hierin sluiten we aan bij de wensen en grenzen van de cliënt. Dit is bijvoorbeeld merkbaar in het wel of niet classificeren van de problematiek. Wij gaan graag met u in gesprek over de eventuele voor- en nadelen, zodat u een passende keus kunt maken die goed voelt.


Het stellen van een hulpvraag kan soms als een drempel zijn waar je overheen moet, en hier zij wij ons bewust van. Wij streven er dan ook naar om zorg op korte termijn te bieden. Op die manier kunnen wij met z’n allen zorgen dat je weer met beide benen stevig staat. Dit is nagenoeg altijd ons doel; hoe zorgen we dat iemand zelfstandig verder kan. Hierin maakt het niet uit of de cliënt een meisje van vier jaar oud is, een jongen van vijftien of een vrouw van veertig. Wij gaan uit van de talenten van een persoon en gaan samen met diegene en de daarom liggende systemen van gezin, vrienden en school kijken hoe deze talenten kunnen worden ingezet om eventuele valkuilen te omzeilen. We ervaren dat iedereen in staat is tot groeien als de wil ervoor is! Hoofdzaak binnen onze zorg blijft dat je jezelf ontwikkelt. Daarbij maak je gebruik van je mogelijkheden en leer je leven met je uitdagingen.