Onafhankelijke vertrouwenspersoon Jeugd

Het kan zijn dat u als ouders zorgen hebt over het behandeltraject, of dat uw zoon of dochter zorgen heeft, waarbij u het idee hebt dit niet te kunnen delen met de (hoofd)behandelaar. Hiervoor kan er gebruik worden gemaakt van een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor de jeugdzorg. Jullie kunnen dan terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) via tel. (088) 555 1000 of info@akj.nl.