Autismespectrumstoornis

Wat omvat ASS?
ASS is de afkorting van Autismespectrumstoornis. Dit is een ontwikkelingsstoornis waarbij de prikkel- en informatieverwerking in de hersenen anders werkt dan bij de meeste mensen. Mensen met autisme hebben veel moeite met het schakelen van de ene situatie naar de andere (moeite met verandering). Dit betreft zowel kleine veranderingen in de dagelijkse routine als grotere veranderingen in de organisatie thuis of op school. Daarnaast hebben mensen met autisme moeite om de losse details die ze waarnemen tot een samenhangend geheel te maken. Hierdoor hebben ze vaak moeite om de wereld om zich heen te begrijpen. De informatie die ze moeten verwerken is snel te veel. Dit noemen we overprikkeling. Verder valt op dat de interesses van mensen met autisme meestal beperkt zijn. Er zijn maar een paar dingen die ze interessant vinden en waar ze zich veel mee bezig houden. Bij meisjes is autisme veelal moeilijker te herkennen doordat zij vaker kopieergedrag vertonen en zichzelf sociaal gedrag aanleren. Hierdoor wordt ASS bij hen vaak op latere leeftijd vastgesteld in vergelijking met jongens.

Invloed op het dagelijks leven
Doordat mensen met autisme de wereld om zich heen niet begrijpen, kunnen ze zich erg verloren voelen. Ze ervaren vaak problemen in de sociale omgang, communicatie en het inlevingsvermogen. Kinderen met ASS kunnen op school bijvoorbeeld ruzie krijgen doordat ze de intenties van de ander niet begrijpen, maar ook doordat ze zelf star zijn in hun eigen overtuigingen. Verder hebben kinderen met ASS erg veel behoefte aan voorbereidingstijd. Zomaar iets ondernemen zonder dit ruim vooraf te melden, geeft stress. Vaak komt dit naar buiten via boosheid. Er ontstaat dan als het ware kortsluiting. De mate waarin iemand met ASS wordt gehinderd in het dagelijks leven, is afhankelijk van de ernst van de stoornis. Dit varieert van licht (behoeft enige aanpassingen) tot ernstig (behoeft zeer veel aanpassingen).

Wat kun je ermee?
Het is goed om te weten dat ASS een stoornis is waarmee je wordt geboren. Het is dus niet te genezen. Wel is er behandeling mogelijk met als doel te leren omgaan met ASS. Hierbij zal psycho-educatie altijd de eerste stap zijn. Dat betekent dat je eerst zult leren wat ASS precies is en wat het betekent om hiermee te leven. Wanneer dit duidelijk is, kan er worden gekeken wat er nodig is om te kunnen functioneren in de huidige maatschappij. Denk hierbij aan extra sociale vaardigheidstraining, handvatten om voldoende te kunnen ontprikkelen of om een relatie te kunnen onderhouden. Meestal wordt er nauw samengewerkt met ouders en scholen. Zij zijn nodig om de benodigde rust, reinheid en regelmaat te bieden.

Voor meer informatie over diagnostiek-/behandelmogelijkheden kunt u kijken bij onze diensten