Certificaat visitatietraject LVVP

Via het onderstaande bestand presenteren wij ons visitatiecertificaat vanuit de LVVP.

Visitatiecertificaat 15 maart 2017 G. van der Stam – van der Kleij (lidnr. 2522)