Certificaat visitatietraject HKZ

Via het onderstaande bestand presenteren wij ons visitatiecertificaat HKZ-kleine organisaties.

Certificaat HKZ Kleine Organisaties 2021 (K-0206430)