Hoogsensitief

Wat omvat Hoogsensitief?
Hoogsensitiviteit  is een aangeboren persoonlijkheidskenmerk, een stukje temperament dat je maakt tot wie je bent. Het is dus geen stoornis of aandoening. Iedereen kan hoogsensitief (HSP: Highly Sensitive Person) zijn, jongens en meisjes. Heel basaal betreft het een gevoeligheid van één of meerdere zintuigen, zoals gevoeligheid voor licht, geluid of specifieke smaken.
Hoogsensitiviteit is niet hetzelfde als hooggevoeligheid. Hoogsensitiviteit gaat over het aantal prikkels dat binnenkomt in de hersenen. Hooggevoeligheid is een emotionele reactie die bij veel meer mensen voorkomt. Iedereen is anders en ook bij hoogsensitieve kinderen is geen kind gelijk, al zijn er wel een aantal kenmerken dat vaker voorkomt bij HSP’ers.

Invloed op het dagelijks leven
Er zijn veel kenmerken die we kunnen zien, een aantal noemen we hier. Hoogsensitieve kinderen hebben vaak een groot rechtvaardigheidsgevoel en kunnen diepgaande vragen stellen. Ze hebben oog voor detail, zijn perfectionistisch en voelen anderen goed aan. Ook kunnen ze begaan zijn met het lot van dieren. Een grote valkuil is overprikkeling, waar HSP’ers heel gevoelig voor zijn. Overprikkeling kan leiden tot vermoeidheid en psychosomatische klachten zoals hoofdpijn, buikpijn en spierpijn. Ook kunnen ze bijvoorbeeld moeite hebben met veranderingen, last hebben van labeltjes in hun kleding en gevoelig zijn voor harde geluiden.  

Wat kun je ermee?
Hoogsensitiviteit kan iets heel moois en positiefs zijn. Soms ook kan een kind er last van hebben en niet goed weten hoe er het beste mee om te gaan. Als ouders kun je hier ook handelingsverlegen door raken. Dan is het goed om te kijken of iemand met je mee kan denken of kijken. Hiertoe wordt in een behandeling gekeken naar hoe het kind of de jongere in elkaar steekt; wat zijn de sterke kanten en welke valkuilen zijn aanwezig. Vaak is zelfinzicht vergroten een mooie stap naar stabiliteit en innerlijke rust ervaren.

Voor meer informatie over diagnostiek-/behandelmogelijkheden kunt u kijken bij onze diensten