Procedure vergoede zorg

Procedure vergoede zorg
Onze tarieven, die staan vermeld onder het kopje Onze Diensten, zijn alleen van toepassing als er sprake is van niet verzekerde zorg of diensten die u zelf betaalt. In geval van verwijzing door huisarts wordt tijdens het intakegesprek overlegd of u in aanmerking komt voor vergoeding via de gemeente of zorgverzekering. Volwassenen zorg wordt gedeclareerd via de zorgverzekering volgens het Zorg Prestatie Model. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars, mocht u hier twijfels over hebben dan kunt uw vraag hierover stellen aan de administratie. Zorg wat onder de jeugd valt, wordt in de meeste gevallen vergoed via de gemeente. Wij hebben momenteel contracten met de gemeenten binnen Twente en de Achterhoek. Kijk de hieronder genoemde kopjes Jeugd of Volwassenen voor meer informatie over de betreffende vergoeding.

Jeugd
Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar (en in het verlengde hun ouders) verloopt de zorg via de gemeente en is er geen sprake van een eigen risico. Om zorg aan te vragen bij de gemeente moet er sprake zijn van een verwijzing van de huisarts of kinderarts; deze kan door verwijzers worden verstuurd via Zorgdomein. Heeft u een papieren verwijzing, gelieve deze dan vooraf of tijdens de intake in te leveren bij ons. Onze secretaresse neemt contact met u op voor het inplannen van een intakeafspraak met één van onze hoofdbehandelaars.
Mocht er sprake zijn van verwijzing door een wijkcoach (via lokale toegang van de gemeente), dan kan deze contact met ons opnemen om de aanmelding door te spreken. De wijkcoach geeft in dit geval de beschikking af voor behandeling of diagnostiek en zal dus ook, met toestemming van ouders, aanwezig zijn bij de intake en evaluaties.
Op dit moment hebben we contracten met alle Twentse gemeenten, m.u.v. gemeente Almelo en Hof van Twente, voor deze gemeenten is alleen psychologisch onderzoek mogelijk. Tot 31 juli 2022 hebben we ook contracten met de Achterhoek, hierna zullen deze contracten vervallen.
Er is in principe geen sprake van specifieke inclusiecriteria, hoewel er wel enige exclusiecriteria aan de orde zijn. Wij zijn voor kinderen en jongeren een breed ingestelde praktijk, maar hebben geen mogelijkheden tot ambulante zorg in huis dan wel kort- en langdurig verblijf van kinderen en jongeren. Mocht u meer informatie willen over een eventuele aanmelding van uw kind voor onderzoek en/of behandeling, dan kunt u bellen naar 053-4308801, onze secretaresse help u dan verder.

Volwassenen
Zorg voor volwassenen wordt vergoed via de zorgverzekering volgens het Zorg Prestatie Model, informatie hierover kunt u lezen op deze pagina. U dient vooraf of tijdens de intake een verwijzing van de huisarts in te leveren, zonder deze mogen we geen behandeling starten. De huisarts kan de verwijzing ook digitaal via Zorgdomein sturen, dit heeft onze voorkeur. Onze secretaresse neemt contact met u op voor het inplannen van een intakeafspraak met één van onze hoofdbehandelaars.
Voor de volwassenzorg bieden wij behandeling binnen de basis-GGZ, waarbij wij geen diagnostiek uitvoeren. Wel is er soms sprake van enige procesdiagnostiek, maar dit kan geen vragen beantwoorden als ‘Is er sprake van ADD’. Voor de behandeling wordt er gekeken of de behandelvraag passend is bij de ernst die binnen de basis-GGZ kan worden opgepakt. Er moet sowieso sprake zijn van klachten passend binnen een DSM-classificatie.
Mocht u meer informatie willen of eventueel een afspraak willen maken voor een intake, dan kunt u bellen naar 053-4308801, onze secretaresse helpt u dan verder.

Wat is het zorgprestatiemodel?
Het zorgprestatiemodel gaat over de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz) wordt betaald. Met ggz bedoelen we generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en langdurige ggz. Het zorgprestatiemodel is niet van toepassing op jeugd-ggz en ggz geleverd door de praktijkondersteuner van de huisarts.
In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen. En er is afgesproken hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

Moet ik iets doen?
U hoeft zelf niets te doen. Uw zorgverlener schrijft alle onderdelen van de behandeling op volgens de afspraken van het zorgprestatiemodel. Hij stuurt regelmatig de rekening op een veilige manier naar u of uw zorgverzekeraar.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?
Uw behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener. Of een aantal dagen en nachten in een kliniek. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan de zorgverzekeraar stuurt. Op basis hiervan weet de zorgverzekeraar wat hij aan uw zorgverlener moet betalen.

Hoe zie ik de zorgprestaties van mijn behandeling?
Het is belangrijk dat het voor u duidelijk is voor welke zorg er is betaald. Daarom ziet u op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar uit welke zorgprestaties uw behandeling bestond. Het declaratieoverzicht is terug te vinden via de ‘mijn omgeving’ van de zorgverzekeraar en vaak ook via de eigen risico overzichten die u van de zorgverzekeraar ontvangt. Uw zorgverzekeraar kan u helpen om uw declaratieoverzicht te begrijpen. Ook als u vragen heeft over een zorgprestatie kunt u contact opnemen met uw zorgverlener of zorgverzekeraar.

Hoeveel kost mijn behandeling?
Wanneer uw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) is een prijs afgesproken.

Hoe zijn de tarieven voor zorgprestaties bepaald?
De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

– Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige
– Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.
– De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
– De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wilt u weten welke prijzen er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverlener of uw zorgverzekeraar.

Wie betaalt mijn behandeling?
Als u 18 jaar of ouder bent dan wordt uw ggz-behandeling meestal vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Uw zorgverlener informeert u hierover bij de start van uw behandeling. U betaalt eigen risico voor veel vormen van zorg die uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed.

Hoe wordt het eigen risico voor een behandeling in de ggz berekend?
Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. 2022 is een kalenderjaar. En 2023 is een nieuw kalenderjaar. Uw zorgverzekeraar berekent of u eigen risico moet betalen. In het zorgprestatiemodel is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen: de zorgprestaties. Eén gesprek met de zorgverlener is bijvoorbeeld één losse zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.