Waarneemregeling

Als uw hulpverlener binnen Instituut Van der Stam voor langere tijd buiten beeld is (bijv. zwangerschapsverlof, zomervakantie), dan zal de hulpverlener met u afstemmen of een collega gedurende de afwezigheid kan waarnemen.

Bij onverwachte kortlopende afwezigheid (bijv. ziekte) wordt een nieuwe afspraak met u gemaakt.

U kunt altijd een collega raadplegen indien de nood hoog is.