Kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Via het onderstaande bestand presenteren wij ons kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden. Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.