ADHD

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactive Disorder, ook wel aangeduid als aandachts-tekort stoornis, met of zonder overbeweeglijkheid. De opname en verwerking van informatie verloopt onvoldoende planmatig.

Impulsief gedrag
Over het algemeen vallen kinderen met ADHD op door onrustig impulsief gedrag. Ze doen voor ze denken, overschatten hun eigen mogelijkheden chronisch, zien nergens gevaar in, overzien situaties onvoldoende. Het lijkt alsof informatie onvoldoende gefilterd wordt, zodat hoofdzaken niet van bijzaken worden onderscheiden. Alle prikkels komen even sterk binnen en roepen reacties op. Ook wordt informatie vervolgens niet of slecht gesorteerd en dus onvoldoende systematisch opgeslagen. “Kleine Stoomtreintjes” worden deze kinderen wel eens genoemd. Ze gaan maar door, zijn moeilijk te remmen of bij te sturen, uiten hun frustraties direct en in drift.

Leren omgaan met ADHD
Hoewel ADHD niet over gaat, is vroegtijdige onderkenning van groot belang. Ouders en andere volwassenen die met het kind omgaan kunnen in hun eigen benadering rekening houden met ADHD en zo veel (maar natuurlijk nooit alle) problemen voorkomen. De kinderen zelf kunnen leren om hun problemen te hanteren. In dat kader is het soms van belang om (tijdelijk) medicatie te gebruiken.

Opvoedkundige tips voor ADHD
  • Biedt structuur met behulp van duidelijke regels en wijk daar zo min mogelijk vanaf. Zo hoeft er niet telkens nieuwe informatie verwerkt te worden en ontstaat een gevoel van veiligheid, “ weten waar je aan toe bent en wat je kan verwachten”.
  •  Zorg voor voldoende ruimte voor beweging en fysieke activiteit. Dan kan overbodige energie afvloeien zonder dat dit hinderlijk is en leidt motorische onhandigheid niet tot storende gevolgen.
  • Probeer om wachtsituaties te voorkomen. Je doet daarmee een beroep op uitstel van behoefte en mogelijkheid om innerlijke rust te creëren. Kinderen met ADHD hebben hier over het algemeen zeer veel moeite mee.
  • Accepteer stoom afblazen en uitingen van frustratie, neem dit niet serieus, en praat niet na over problemen. Gun uw ADHD-er bovendien het laatste woord! Hij/Zij zal dit nemen en heeft dit nodig.
  • Geef opdrachten kort en bondig en vraag om herhaling van die opdracht. Dan weet u zeker dat de boodschap goed is overgekomen. Begin liever niet met “ Je gaat of we gaan” want dan gaat hij/zij alvast.