Hoogbegaafd

Er bestaan heel wat slimme, zelfs zeer slimme kinderen, maar de basis voor hoogbegaafdheid is een Intelligentie Quotient (IQ) dat minstens 130 punten bedraagt. Het gaat dan om kinderen die over de hele linie een bepaald niveau van denken hebben, waarmee ze tevens een aantal persoonlijkheidskenmerken tonen die met dit denkniveau samenhangen. Opvallend is de vaak zeer brede grenzeloze kijk op hun omgeving, waarbij het uitgangspunt wordt gevormd door “ Alles kan, niets is echt onmogelijk”. Je kunt altijd doorredeneren, verder denken. Al jong blijkt dat er geen absoluut einde bestaat, alles is inderdaad relatief.

Taal en rekenen met hoogbegaagdheid
Wat leren betreft betekent dit dat het aanleren van vaardigheden min of meer vanzelf plaatsvindt. Lezen, rekenen, schrijven kunnen even boeiend zijn, omdat het nieuw is, maar al snel worden ze een middel om iets te bereiken, geen doel op zich. Moeilijke sommen zijn dan geen uitdaging, het blijven sommen, waarvan het hoogbegaafde kind zich afvraagt waarom die opgelost zouden moeten worden. Leren betekent voor hen nieuwsgierigheid bevredigen, kennis opdoen, creëren. Ervaren dat iets in deze ruime zin nut heeft is van groot belang.

Hoogbegaafd en onderpresteren
Hoogbegaafde kinderen hoeven niet altijd de “knapste“ van de klas te zijn. Ook zij maken fouten, blijven soms antwoorden schuldig. De positie van allerslimste kind brengt veel spanning en onzekerheid met zich mee en kan onder meer leiden tot onderpresteren. Net als  iedereen zullen zij soms een klus moeten klaren die niet zo leuk is. Plichten horen bij het leven en dat is al op jonge leeftijd een waardevolle les. Hoogbegaafde kinderen lijken hier vaak moeite mee te hebben, maar worden gezien de aard en het niveau van de bezigheden op school ook vaker en intenser geconfronteerd met verplichte klussen.

Verantwoordelijkheid bij een hoogbegaafd kind
Als de wereld er breed en grenzeloos uitziet dan kan dat voor het kind veel twijfel met zich meebrengen. Het kan zich verantwoordelijk voelen voor zaken die emotioneel gezien nog niet aan bod zouden moeten komen. Hoogbegaafde kinderen lijken veel verantwoordelijkheid te kunnen dragen, maar zijn in werkelijkheid zeer gebaat bij duidelijke grenzen. Als ouders beslissen en regels stellen hoeven kinderen zich (nog) even niet verantwoordelijk te voelen.

Hoogbegaafd en sociale vaardigheden
Sociale vaardigheden doen kinderen al spelend samen op. Er ontstaat wederzijds begrip, men spreekt elkaars taal in ruzie en vriendschap. Ook voor hoogbegaafde kinderen is deze ervaring belangrijk. Enerzijds is aanpassing naar de omgeving van belang, zodat samenwerking mogelijk is, maar anderzijds is onderling contact op enig moment in de week zeer waardevol.

Onderkenning van hoogbegaafdheid
Onderkenning van hoogbegaafdheid, of zoals vaak bij jonge kinderen een gerechtvaardigd vermoeden daartoe, is van groot belang. Zo kan al vroeg rekening gehouden worden met de ontwikkelingsmogelijkheden van dit kind, zal er voldoende ruimte, maar ook voldoende begrenzing zijn en wordt scheefgroei voorkomen.