Diagnostisch onderzoek

€in overleg

Niet op elke vraag is direct een antwoord te geven, niet elk probleem dat zich voor doet laat zich direct oplossen. Hoewel tijdens een intake op het Instituut al vaak suggesties gedaan kunnen worden omrent aard en omvang van de problematiek, is het van belang om vragen die gesteld worden precies te beantwoorden en problematiek zo specifiek mogelijk in kaart te brengen. Met behulp van diagnostisch onderzoek kan een probleem zodanig in kaart gebracht worden, dat behandeling volkomen aansluit.

Verloop van diagnostisch onderzoek
Tijdens de intake wordt er een globaal plan opgesteld voor het uit te voeren diagnostisch traject; dit kan gedurende het proces in overleg met het cliëntsysteem veranderen indien nodig. Zo wordt samen met een orthopedagoog een aantal mogelijkheden opgesteld die een rol kunnen spelen in de gesignaleerde problemen. Tijdens het onderzoek worden die mogelijkheden vervolgens getoetst, zodat precies antwoord gegeven wordt op de aard en omvang van de problemen. Er wordt over het algemeen gestart met een onderzoeksochtend met de desbetreffende cliënt. Hierin krijgen wij een eerste indruk van de cliënt en de desbetreffende onderzoeksvraag. Vervolgens worden ouders uitgenodigd op gesprek om de problemen die ze bij hun kind signaleren zo precies mogelijk omschrijven en om de globale ontwikkeling door te nemen. Vervolgens zal er een tweede onderzoeksochtend plaatsvinden om eventuele vermoedens nog af te toetsen. Bij diagnostiek kunnen ouders aangeven of ze een classificatie van de problematiek wensen, zoals AD(H)D, ASS of Dyslexie. Dit is echter geen eis, en wij kunnen de diagnostiek ook zonder classificatie uitvoeren. Het gaat immers om het in kaart brengen van de problematiek en alle facetten van de cliënt. hierbij wordt er nadrukkelijk ook gekeken naar de sterke kanten in de ontwikkeling. Ook zou er sprake kunnen zijn van meer complexe problematiek, waarbij ook opvoeding een rol speelt. Diagnostisch onderzoek geeft een goed beeld en biedt vervolgens aanknopingspunten voor verdere hulpverlening.

Omvang van diagnostisch onderzoek
Meestal omvat onderzoek twee ochtenden (3 uren) contact met het kind en een oudergesprek. Indien wenselijk kan meer contacttijd worden afgesproken en/of kunnen klassenobservatie, spelobservatie, thuisobservatie of gesprekken met andere relevante personen worden toegevoegd. Vervolgens wordt een onderzoeksrapport opgesteld en worden de totale resultaten en aanbevelingen met ouders besproken.

Wanneer er sprake is van een verwijsbrief van de huisarts en er gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke vergoeding, of verzekeringsvergoeding, kunt u onder het kopje procedure vergoede zorg lezen hoe dit in zijn werk gaat.