Diagnostisch onderzoek

€510

per dagdeel van 3 uur

Niet op elke vraag is direct een antwoord te geven, niet elk probleem dat zich voor doet laat zich direct oplossen. Hoewel tijdens een eerste gesprek op het Instituut al vaak suggesties gedaan kunnen worden omrent aard en omvang van de problematiek, is het van belang om vragen die gesteld worden precies te beantwoorden en problematiek zo specifiek mogelijk in kaart te brengen. Met behulp van diagnostisch onderzoek kan een probleem zodanig in kaart gebracht worden, dat behandeling volkomen aansluit.

Verloop van diagnostisch onderzoek
Om een onderzoek te starten is het belangrijk dat ouders de problemen die ze bij hun kind signaleren zo precies mogelijk omschrijven. Ze worden daartoe uitgenodigd in een vrijblijvend kosteloos eerste gesprek. Zo wordt samen met een psycholoog een aantal mogelijkheden opgesteld die een rol kunnen spelen in de gesignaleerde problemen. Tijdens het onderzoek worden die mogelijkheden vervolgens getoetst, zodat precies antwoord gegeven wordt op de aard en omvang van de problemen. Er kan gesteld worden dat er een leerstoornis is (dyslexie, dysorthografie of dyscalculie) waarbij soms bepaalde emotionele problemen een rol spelen (faalangst), maar er kan ook een sociaal emotioneel probleem gesignaleerd worden (ADHD, ASS of bijvoorbeeld ODD), waarbij zich bepaalde leerproblemen voordoen (leesontwikkeling, spelling, rekenen). Ook zou er sprake kunnen zijn van meer complexe problematiek, waarbij ook opvoeding een rol speelt. Onderzoek geeft een goed beeld en biedt vervolgens aanknopingspunten voor verdere hulpverlening.

Omvang van diagnostisch onderzoek
Meestal omvat onderzoek twee ochtenden (3 uren) contact met het kind en een oudergesprek. Indien wenselijk kan meer contacttijd worden afgesproken en/of kunnen klassenobservatie, spelobservatie of gesprekken met andere relevante personen worden toegevoegd. Vervolgens wordt een onderzoeksrapport opgesteld en worden de totale resultaten en aanbevelingen met ouders besproken.

Bovenstaande kosten zijn alleen geldig indien men zelf het traject bekostigd. Wanneer er sprake is van een verwijsbrief van de huisarts en er gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke vergoeding, of verzekeringsvergoeding, kunt u onder het kopje vergoede zorg lezen hoe dit in zijn werk gaat (http://www.vdstam.nl/regelingen/gemeentezorgaanbod).