COVID-19 richtlijn

Met de huidige situatie die is aangestipt door het kabinet betekent het dat vanaf heden onze zorg anders gaat verlopen tot nadere orde. Wij hanteren hierin de Richtlijn GGZ en Corona (1. Inleiding – GGZ en corona (richtlijn) | GGZ Standaarden). Wij als vrijgevestigde meermanspraktijk binnen de basis-GGZ vallen onder deze richtlijn. In principe zetten wij de zorg bij ons op locatie voort, tenzij u zelf hier op tegen bent. De optie tot beeldbeelden is uw goed recht. Zorg bij ons op locatie kan wel volgens de reguliere intensiteit, maar wij hanteren de komende periode de volgende richtlijnen om de zorg zo goed mogelijk binnen de gestelde regels vanuit het RIVM te kunnen waarborgen:

  • Er is een mondkapjesplicht in de wachtkamer en de gangen van het Instituut.
  • De behandeling vindt in principe face-to-face plaats; dit is alleen mogelijk wanneer cliënt en therapeut klachtenvrij zijn.
  • Mocht face-to-face niet mogelijk zijn is een beeldbelafspraak een optie; dit gebeurt in principe met Microsoft Teams, wat aan de AVG-wetgeving voldoet.
  • Bij diagnostiekafspraken kan het zijn dat u wordt gevraagd uw handen te reinigen voordat u materiaal aanraakt. Hetzelfde geldt voor kinderen die behandeling met spelelementen volgen.
  • In de wachtkamer mag er plaats worden genomen op de banken. Per cliënt 1 bank.
  • Wanneer de banken bezet zijn wordt u geacht even buiten te wachten. In de gang is te weinig ruimte voor staand wachten, want dan kan er niemand meer langslopen en 1,5 meter afstand houden.
  • Het is niet de bedoeling dat er ouders blijven wachten met hun zoon of dochter in de wachtkamer; graag afzetten en aan het einde van de afspraak weer ophalen.
  • Het kan zijn dat één van de medewerkers u aanspreekt op de bovenstaande richtlijnen, graag hopen wij op uw medewerking hierin.
  • Mocht u vragen hebben over ons beleid, neemt u dan contact op met uw behandelaar.