Michelle Geerdink

Vroeger als kind wilde ik graag juf worden. Vandaar dat ik na de middelbare school niet lang heb getwijfeld over welke studie ik ging volgen. Tijdens de PABO en het werken als pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf merkte ik dat ik het inderdaad erg leuk vond om met kinderen te werken. Het lesgeven aan en werken met een groep kinderen vond ik leuk, maar ik merkte dat ik de individuele begeleiding ook erg interessant vond. Juist op de momenten wanneer de kinderen in een fase terecht kwamen, waarbij zij extra hulp nodig hadden om vervolgens weer verder te kunnen ontwikkelen.

Gedurende de PABO heb ik niet de verdieping gevonden die ik zocht, om kinderen individueel met hun problemen te kunnen helpen. Na een jaar fulltime voor de klas te hebben te gestaan, heb ik besloten om de pre-master Pedagogische Wetenschappen te volgen, gevolgd door de master Pedagogische Wetenschappen, met als specialisatie Angst- en Stemmingsstoornissen. Deze studie was een verrijking op het gebied van mijn pedagogische kennis, die ik vervolgens kon toepassen gedurende mijn stageperiode.

Tijdens mijn stageperiode heb ik ervaren hoe waardevol het is om één op één met kinderen en jongeren te werken aan de moeilijkheden die zij op dat moment ervaren. Door deze setting is er ruimte en aandacht voor de moeilijkheden en voor de sterkte kanten van de cliënt. Ik vind het belangrijk om gedurende de begeleiding de autonomie bij de cliënt neer te leggen, om zo zijn/haar motivatie te versterken. Kinderen en jongeren weten namelijk vaak zelf het beste welk doel zij voor ogen hebben. Daarbij hecht ik veel waarde aan het betrekken van de omgeving bij de behandelingen, omdat de omgeving en het kind/de jongere in wisselwerking veel invloed op elkaar uitoefenen.

Bij Instituut van der Stam voer ik diagnostisch onderzoek uit en geef ik behandelingen aan kinderen en jongeren. Hierbij vind ik het belangrijk dat er sprake is van open contact met de cliënt en zijn/haar omgeving, om zo groei en ontwikkeling te stimuleren. Daarbij werk ik graag vanuit een positieve benadering waarbij succeservaringen en kwaliteiten de basis vormen voor het werken aan de moeilijkheden.

Michelle Geerdink, MSc.
NVO Orthopedagoog

michelle@vdstam.nl (regulier) / x@zorgmail.nl (beveiligd)