Veerle Puthaar

Al vanaf jonge leeftijd ben ik geïnteresseerd in de verhalen van mensen en ik heb altijd het idee gehad dat ik later op een plek zou willen werken waar ik wat kan betekenen voor mensen. Als vierjarig meisje verkondigde ik dan ook tegen iedereen dat ik dokter zou gaan worden, aangezien dat mij toen de meest logische baan leek waar ik mensen zou kunnen helpen.

Naarmate ik ouder werd, kwam ik erachter dat er nog veel meer mogelijkheden zijn en na mijn middelbare school ben ik begonnen op de Hogeschool KPZ, oftewel de Pabo. Daar merkte ik dat ik het werken met kinderen ontzettend leuk en interessant vind. Tijdens mijn stages ben ik altijd op zoek geweest naar een manier om ieder kind te helpen, maar in de rol van leerkracht ervaarde ik dat dit niet altijd mogelijk is. Ook was ik benieuwd naar de achterliggende gedachte van het (probleem)gedrag van kinderen en jongeren. Gedurende mijn minorstage als onderwijsconsulent in het UMC Groningen merkte ik dat ik het één op één werken en het werken met kleine groepen kinderen en jongeren erg fijn vind. Ook zag ik daar heel duidelijk de wisselwerking tussen het kind en zijn/haar omgeving.

Ik realiseerde mij dat ik meer wilde leren over de manier waarop ik kinderen en jongeren zou kunnen helpen. Daarom was het voor mij een logische vervolgstap om de premaster Pedagogische wetenschappen en aansluitend de master Orthopedagogiek te volgen aan de Universiteit Utrecht. Tijdens mijn stage heb ik geleerd dat ik het belangrijk vind om een veilige omgeving voor de cliënt te creëren, waarbinnen ik vooral het contact met cliënten belangrijk vind. Ook geloof ik dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen in samenhang met hun omgeving. Ik zie het dan ook als mijn taak om samen met de cliënt en zijn/haar omgeving te zorgen voor groei en ontwikkeling, vanuit de krachten en talenten van de cliënt.

Bij Instituut van der Stam voer ik diagnostisch onderzoek uit en geef ik behandeling aan kinderen en jongeren met allerlei verschillende soorten problemen. Open contact met cliënten en het betrekken van het systeem van de cliënt vind ik belangrijk bij het uitvoeren van zowel diagnostiek als behandeling. Vanuit een positieve benadering help ik kinderen en jongeren om gebruik te maken van hun kwaliteiten en zo te leren leven met uitdagingen.

Veerle Puthaar
NVO Orthopedagoog

veerle@vdstam.nl (regulier) / vam.puthaar@zorgmail.nl (beveiligd)