Voordelig dyslexie-onderzoek

€195

per uitgevoerd onderzoek

In de huidige zorgstructuur wordt het vergoed krijgen van diagnostiek en behandeling aangaande dyslexie steeds lastiger. Momenteel wordt de ernstige enkelvoudige dyslexiezorg vergoed, waarmee de zorg rond lichtere vormen van dyslexie volledig voor eigen kosten komt, zowel onderzoek als behandeling. Deze vormen zijn voor de leerlingen natuurlijk niet minder vervelend. Vooral wanneer ze op het voortgezet onderwijs terecht komen ondervinden ze de moeilijkheden met het aanleren van de vreemde talen en het verwerken van grote stukken tekst.
Om tegemoet te komen aan deze doelgroep op de basisschool en op het voortgezet onderwijs biedt Instituut van der Stam leerlingen bij wie een vermoeden bestaat van dyslexie de mogelijkheid om dit tegen gereduceerd tarief te laten onderzoeken. Zo bieden we deze leerlingen de mogelijkheid om zich specifieker te kunnen richten op het voortgezet onderwijs en de daarbij horende manieren van leren en opnemen van informatie. Leerlingen vanaf groep 5 kunnen worden aangemeld!
 De definitie van de diagnose dyslexie betreft die van een hardnekkig leesprobleem voortkomend uit een verminderde klank-tekenkoppeling en moeite met benoemsnelheid en fonologisch bewustzijn. Bij een deel van de kinderen met dyslexie komt ook spellingsproblemen voor, maar dat is slecht een bijprobleem en niet het hoofdprobleem.
De volgende mogelijke uitkomsten kunnen uit het onderzoek naar voren komen:
  • Er is sprake van dyslexie en didactische resistentie op het vlak van lezen is aangetoond; er wordt een verklaring afgegeven.
  • Er is geen sprake van dyslexie en de ervaren problemen kunnen eventueel anders worden verklaard; eventueel aanvullend onderzoek wordt geadviseerd.
  • Er is sprake van dyslexie, maar didactische resistentie op het vlak van lezen is nog niet aangetoond; een diagnose wordt uitgesteld.
Om dyslexie te kunnen onderbouwen wij moeten aantonen dat er sprake is van didactische resistentie, hetgeen inhoudt dat uw zoon of dochter hulp moet hebben ontvangen op het vlak van lezen, en dat deze slechts in mindere mate het probleem heeft verholpen. Deze hulp kan door school zijn geboden, maar ook extern door bijvoorbeeld een logopedist, remedial teacher of een orthopedagoog. Mocht er geen of te weinig hulp zijn geboden om aan deze eis te voldoen, moet deze worden volbracht na afloop van het onderzoek alvorens de verklaring kan worden uitgeschreven.
Deze onderzoeksmogelijkheid wordt drie keer per jaar geboden. Per 2019 geldt dat wij een werkgebied hanteren van Twente en de Achterhoek; wanneer u woonachtig bent in een gemeente binnen deze regio, hebt u de mogelijkheid tot aanmelden voor de dyslexiedag. Aanmelden kan telefonisch of via de website. Voor vragen kunt u terecht middels 053-4308801 bij Thijs van der Stam, NVO orthopedagoog-generalist. Of via de mail thijs@vdstam.nl.
De dyslexiedagen van schooljaar 2023-2024 zijn: zaterdag 04 november 2023, zaterdag 09 maart 2024, en zaterdag 08 juni 2024.

Behandeling – kinderen en adolescenten

per afspraak van 45 min.

€95

Behandeling – volwassenen

per afspraak van 45 min

€95

Voordelig dyslexie-onderzoek

per uitgevoerd onderzoek

€195

Diagnostisch onderzoek

€in overleg